Další akce

Národní setkání hlínařů

Na vývoj hlínařského oboru je zaměřeno “Národní setkání hlinařů”. Jedná se o uzavřené setkání pozvaných osob a organizací, které zásadním způsobem ovlivňují trh a diskurs oblasti hliněných staveb v České republice. Zástupci univerzit, výzkumu, výrobců materiálu, prováděcích firem, památkářů a vzdělávacích institucí na setkání řeší současný stav oboru a odhady vývoje do budoucna. Dojednává se možná spolupráce mezi zúčastněnými subjekty. Setkání probíhá nepravidelně dle požadavků a situace v oboru.
 

Seminář pro autorizované inženýry a techniky ve spolupráci s ČKAIT

Speciální akce zaměřené na předávání informací o hliněném stavitelství je seminář pro autorizované inženýry a techniky ve spolupráci s ČKAIT. Seminář byl vyžádán vedením krajských organizací ČKAIT a zajišťuje ho SHS. Seminář je zaměřený na všeobecné informace potřebné pro návrh a certifikaci hliněných staveb autorizovanými osobami čímž částečně vyplňuje nedostatek validních informací o hliněném stavebním materiálu mezi autorizovanými odborníky věnující se projekci a realizaci staveb. Obvyklý počet autorizovaných osob účastnících se semináře je 50-100.
 

Akce s hlínařskou tématikou

V České republice je velké množství dalších akcí (setkání, konference, meetingy), které se různou měrou dotýkají tematiky hliněných staveb a konstrukcí, nicméně žádná z nich není přímo zaměřena pouze na hlínu. Z nejvýznamnějších lze zmínit Příběhy domů (Praha), Přírodní stavby od A do Z (Ochoz u Brna), Stavby z přírodních materiálů/The Natural Homes Conference (Praha), Zachraňte stodoly (Hrubá Vrbka), a další. Velké množství akcí zaměřených na hlínu je také na Slovensku (např. ArTur odkaz https://ozartur.sk/aktivity/calendar/) nebo v okolních evropských státech (odkaz na kalendář Lydie FR).