Jednotlivci a firmy

zabývající se hlínou nebo přírodním stavitelstvím.
 
 

Organizace

 

Hliněné stavitelství:

Ekocentrum ArTUR, Hrubý Šúr 237, 903 01 Senec, Slovensko
 

Přírodní stavitelství a energeticky úsporné budovy:

 

EKODŮM, z.s., Sedlice č. 46, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, ČR
Centrum pasivního domu, z.s., Údolní 33, 602 00 Brno, ČR

Výzkum a vzdělávání:

VUT v Brně Fakulta architektury
VUT v Brně Fakulta stavební
ADMAS
 
ČVUT v Praze Fakulta architektury
ČVUT v Praze Fakulta stavební
UCEEB
 
Fakulta architektury Bratislava
 
Národní ústav lidové kultury (NÚLK), Zámek 672, 696 62 Strážnice, ČR
Národní památkový ústav (NPÚ), Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1, ČR