Ing. Jan Müller, Ph.D.
Projektant staveb z běžných i přírodních materiálů, konzultace z problematiky stavební...

tel:777 676 915

muller.j@fce.vutbr.cz

Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.
Spolupůsobení dřeva a hlíny. Statika pro tradiční i atypické dřevěné konstrukce s...
Ing. arch. Kateřina Šmardová, Ph.D.
Projekty energeticky šetrných domů a citlivých rekonstrukcí, důraz na používání...
Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
Statický průzkum stávajících hliněných budov, návrh zabezpečení, poradenství v oboru...

tel:603 951 939

zabickova@gmail.com

Ing. arch. Mojmír Hudec
Ateliér ELAM Projekty domů z přírodních materiálů, domů ekologických,...

tel:543 234 510

elam@elam.cz

www