Stornovací podmínky platné pro kurzy, konference a další akce konané Sdružením hliněného stavitelství z.s. (SHS)

 

1, V případě zrušení akce ze strany SHS bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

2, Při zrušení přihlášky ze strany účastníka:

2.1 Více než 30 dní před začátkem kurzu — účastnický poplatek bude vrácen v plné výši
2.2 Více než 48 h před začátkem akce — stornopoplatek bude účtován ve výši 15 %
(cena pro výpočet stornopoplatku je uvažována beze slev)
2.3 Méně než 48 hodin před začátkem akce, v průběhu akce či po jejím skončení — stornopoplatek bude účtován ve výši 25 % ceny kurzu (cena pro výpočet stornopoplatku je uvažována beze slev).

 

Řádné omluvení účasti je možné pouze ze závažných důvodů telefonicky, e-mailem, případně písemně. Při zrušení přihlášky ze strany uchazeče však ani jeho řádné omluvení automaticky nezakládá nárok na zrušení povinnosti uhradit stornovací poplatek v odpovídající výši.