Ing. Jan Müller, Ph.D.

mail: muller.j@fce.vutbr.cz

telefon: 777 676 915

Projektant staveb z běžných i přírodních materiálů, konzultace z problematiky stavební fyziky.