Dolní Bojanovice, dům čp. 217

Informace o hliněném stavitelství > hliněné stavby

Dolní Bojanovice, dům čp. 217

Okres: Hodonín, Ochrana: , Podíl hlíny: 80%

Určení: přízemní trojdílný dům s žudrem Přízemní stavení patrně z vepřovic nebo z nabíjené hlíny, se sedlovou střechou se 2 zděnými štíty. Kryto bobrovkami. Průčelní zeď členěná okenními otvory (dvoudílná okna) napravo a drobnými otvory komory nalevo od hlavního vstupu se žudrem, je olíčeno modře na hrubě stříkané omítce. Přečnívající konce krokví jsou ornamenálně řezané. Oba štíty i všechny plochy žudra jsou obíleny. Strop v síni je trámový, černá kuchyně zrušena.

Okres: Hodonín
Doba vzniku: poč. 19. st.
Popis: přízemní trojdílný dům s žudrem Přízemní stavení patrně z vepřovic nebo z nabíjené hlíny, se sedlovou střechou se 2 zděnými štíty. Kryto bobrovkami. Průčelní zeď členěná okenními otvory (dvoudílná okna) napravo a drobnými otvory komory nalevo od hlavního vstupu se žudrem, je olíčeno modře na hrubě stříkané omítce. Přečnívající konce krokví jsou ornamenálně řezané. Oba štíty i všechny plochy žudra jsou obíleny. Strop v síni je trámový, černá kuchyně zrušena.
Použitý materiál: nabíjenice, omítka, vepřovice; krytina: bobrovka
Podíl hlíny: 100%