Bulhary, dům čp. 180

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 80%

Určení: typ vinařského domu s prostornou valeně klenutou lisovnou v přízemí a s bytem v patře Poblíž návsi, delším bokem k silnici, stojící zděné patrové stavení. Vchod do domu ze štítu nevýrazně zpracovanými dveřmi v otvoru s rovným nadpražím. Hrubá plocha omítky průčelí je vymezena svislými vyhlazenými pásky na nárožích a vodorovným páskem v úrovni stropní konstrukce přízemí. V užší straně jsou dvě šestitabulková okna, rovněž ve vyhlazené šambráně posazená na osu průčelní plochy. Nad římsou se vypíná zděný štít s dvěma volutami, dělenými ve středním poli plochými pilastry dojmově vynášejícími zakončující oblouk. Sedlová střecha je pokryta bobrovkou. Ve dvoře je provedena přístavba poněkud znehodnocující jinak čistě působící hmotu stavby.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: pozdní 18. století
Popis: typ vinařského domu s prostornou valeně klenutou lisovnou v přízemí a s bytem v patře Poblíž návsi, delším bokem k silnici, stojící zděné patrové stavení. Vchod do domu ze štítu nevýrazně zpracovanými dveřmi v otvoru s rovným nadpražím. Hrubá plocha omítky průčelí je vymezena svislými vyhlazenými pásky na nárožích a vodorovným páskem v úrovni stropní konstrukce přízemí. V užší straně jsou dvě šestitabulková okna, rovněž ve vyhlazené šambráně posazená na osu průčelní plochy. Nad římsou se vypíná zděný štít s dvěma volutami, dělenými ve středním poli plochými pilastry dojmově vynášejícími zakončující oblouk. Sedlová střecha je pokryta bobrovkou. Ve dvoře je provedena přístavba poněkud znehodnocující jinak čistě působící hmotu stavby.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, omítka; krytina: bobrovka
Podíl hlíny: 30%