Pavlov, dům čp. 84

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 10%

Určení: hospodářská usedlost s hákovým dvorem a arkádovým náspím zemědělská usedlost, jejíž obytný dům stojí štítem do návsi; dispozice má boční síň průchodnou do dvora s dveřmi do prostoru náspové galerie kolem chlévů, ze síně vlevo je hlavní obyná světnice s okny do návsi; za ní pokračuje černá kuchyně a potom následuje komora; průčelí je bohatě štukem zdobeno, okenní otvory jsou malinko zapuštěny ve vyhlazených plochách, kontrastujícími s vodorovnou rustikou předstupující plochy; nad kordonovou římsou, krytou taškami, je síň se štukovými volutami v nároží, se středním polem vymezeným dvěma pilastry; v něm jsou dva otvory do půdního prostoru a střední nika rámována obloukem, spočívajícím na dvou sloupcích, stojících na postamentech; sedlová střecha je kryta bobrovkou.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: začátek 19. století
Popis: hospodářská usedlost s hákovým dvorem a arkádovým náspím zemědělská usedlost, jejíž obytný dům stojí štítem do návsi; dispozice má boční síň průchodnou do dvora s dveřmi do prostoru náspové galerie kolem chlévů, ze síně vlevo je hlavní obyná světnice s okny do návsi; za ní pokračuje černá kuchyně a potom následuje komora; průčelí je bohatě štukem zdobeno, okenní otvory jsou malinko zapuštěny ve vyhlazených plochách, kontrastujícími s vodorovnou rustikou předstupující plochy; nad kordonovou římsou, krytou taškami, je síň se štukovými volutami v nároží, se středním polem vymezeným dvěma pilastry; v něm jsou dva otvory do půdního prostoru a střední nika rámována obloukem, spočívajícím na dvou sloupcích, stojících na postamentech; sedlová střecha je kryta bobrovkou.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, omítka; krytina: taška, bobrovka
Podíl hlíny: 30%