Pavlov, dům čp. 74

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 20%

Určení: hospodářská usedlost s hákovým dvorem Jednopatrový obytný dům půdorysu L s podezdívkou. Částečně dochováno původní členění s osově umístěným širším pravoúhlým vchodem, přístupném po třech stupních, a po jedné okenní ose po stranách vchodu. Na okrajích fasády pravoúhlá vrata a pravoúhlý vchod. Nepravidelný lichoběžníkový štít s podlomením prolomen třemi okny v líci fasády, pravé krajní okno nyní zazděno. V pravém dolním rohu štítu segmentový otvor na půdu, krytý železnými vrátky. V levé části je podlomení prolomeno pravoúhlým oknem. Místnosti v interiéru plochostropé. Střecha sedlová, zvalbená. Dvorní trakt kolmo navazuje na obytný, korunou zdiva jej však převyšuje, v přízemí otevřen do dvora náspím na pilířích, v plochostropých místnostech skladovací prostory, v patře celou plochu zaujímá plochostropý sál otevřený 4 velkými trojdílnými okny.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: 19. st.
Popis: hospodářská usedlost s hákovým dvorem Jednopatrový obytný dům půdorysu L s podezdívkou. Částečně dochováno původní členění s osově umístěným širším pravoúhlým vchodem, přístupném po třech stupních, a po jedné okenní ose po stranách vchodu. Na okrajích fasády pravoúhlá vrata a pravoúhlý vchod. Nepravidelný lichoběžníkový štít s podlomením prolomen třemi okny v líci fasády, pravé krajní okno nyní zazděno. V pravém dolním rohu štítu segmentový otvor na půdu, krytý železnými vrátky. V levé části je podlomení prolomeno pravoúhlým oknem. Místnosti v interiéru plochostropé. Střecha sedlová, zvalbená. Dvorní trakt kolmo navazuje na obytný, korunou zdiva jej však převyšuje, v přízemí otevřen do dvora náspím na pilířích, v plochostropých místnostech skladovací prostory, v patře celou plochu zaujímá plochostropý sál otevřený 4 velkými trojdílnými okny.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, omítka; krytina: pálená taška
Podíl hlíny: 10%