Pavlov, dům čp. 51

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 20%

Určení: hospodářská usedlost s hákovým dvorem, segmentově klenutou branou do dvora s dřevěnými segmentovými vraty; obytný dům přízemní s podezdívkou, obdélného půdorysu, na osu prolomen pravoúhlým vchodem přístupným 6 schody, fasáda prolomena 1+1 pravoúhlým oknem trojdílným; omítka tvrdá, zbavena všech původních dekorativních prvků, profilovaná korunní římsa nese valbovou střechu; hospodářský trakt navazuje kolmo na obytný dům a do dvora je otevřen arkádovým náspím, humno ohraničeno kamennou zídkou.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: přelom 18. a 19. st.
Popis: hospodářská usedlost s hákovým dvorem, segmentově klenutou branou do dvora s dřevěnými segmentovými vraty; obytný dům přízemní s podezdívkou, obdélného půdorysu, na osu prolomen pravoúhlým vchodem přístupným 6 schody, fasáda prolomena 1+1 pravoúhlým oknem trojdílným; omítka tvrdá, zbavena všech původních dekorativních prvků, profilovaná korunní římsa nese valbovou střechu; hospodářský trakt navazuje kolmo na obytný dům a do dvora je otevřen arkádovým náspím, humno ohraničeno kamennou zídkou.
Použitý materiál: nepálená cihla, kámen, pálená cihla, vápenná omítka na hospodářských budovách, na obytném domě bryzolit; krytina: francouzská taška
Podíl hlíny: 20%