Pavlov, dům čp. 155

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 20%

Určení: sklep s lisovnou a nadsklepním bytem Delší stranou do uličky postavený vinařský domek. V přízemí z uličky České, vybudovaném z kamene místního původu, je lisovna, sloužící zároveň jako úložný prostor pro brambory. Za lisovnou vzadu je vinný sklep, vybudovaný ve svahu, s cihelnou valenou klenbou. Patro má trámové stropy a dřevěnou podlahu. Obsahuje světnici, kuchyň a komoru. Sedlová střecha má bobrovkovou krytinu. Průčelí ukazuje kordonovou římsou nad kamenným přízemím úroveň podlahy patra. Dvě dvoukřídlová drsnější okna s ventilačními křídly vodorovnými mají zbytky profilované nadokenními římsami. V meziokenním pilíři je mělká nika.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: původ 17. století
Popis: sklep s lisovnou a nadsklepním bytem Delší stranou do uličky postavený vinařský domek. V přízemí z uličky České, vybudovaném z kamene místního původu, je lisovna, sloužící zároveň jako úložný prostor pro brambory. Za lisovnou vzadu je vinný sklep, vybudovaný ve svahu, s cihelnou valenou klenbou. Patro má trámové stropy a dřevěnou podlahu. Obsahuje světnici, kuchyň a komoru. Sedlová střecha má bobrovkovou krytinu. Průčelí ukazuje kordonovou římsou nad kamenným přízemím úroveň podlahy patra. Dvě dvoukřídlová drsnější okna s ventilačními křídly vodorovnými mají zbytky profilované nadokenními římsami. V meziokenním pilíři je mělká nika.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, dřevo; krytina: bobrovka