Pavlov, dům čp. 148/6

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 0%

Určení: sklep s lisovnou a nadsklepním bytem nadsklepní domek, v přízemí vinný sklep, patro přístupné ze zahrady se skládá z obytného pokoje, kuchyně a síně; rovný podhled, v pokoji štuková výzdoba kasulovitého ornamentu, průčelí rozděleno profilovanou římsou; vrata do sklepa a okna rámována tónováním v omítce, mezi oknem nika se sochou sv. Jana, pod nikou barokní terč, štít s dvěma větracími průduchy je volně vyvinutý; obrysové pásy jsou vytvářeny z cihel před líc štítu, segmentem ukončený štít vrcholí šiškou, pod omítkou náznak sgrafitové bosáže z původní výzdoby.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: 17. století
Popis: sklep s lisovnou a nadsklepním bytem nadsklepní domek, v přízemí vinný sklep, patro přístupné ze zahrady se skládá z obytného pokoje, kuchyně a síně; rovný podhled, v pokoji štuková výzdoba kasulovitého ornamentu, průčelí rozděleno profilovanou římsou; vrata do sklepa a okna rámována tónováním v omítce, mezi oknem nika se sochou sv. Jana, pod nikou barokní terč, štít s dvěma větracími průduchy je volně vyvinutý; obrysové pásy jsou vytvářeny z cihel před líc štítu, segmentem ukončený štít vrcholí šiškou, pod omítkou náznak sgrafitové bosáže z původní výzdoby.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, omítka; krytina: taška