Pasohlávky, dům čp. 7

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 0%

Určení: štítově orientovaný dům s barokizovaným štítem Přízemní budova volně stojící na návsi, svým štítem do veřejného prostoru. Dispozice je vytvářena na základě průběžné síně, probíhající stavením z návsi do dvora a nevykazuje žádných zvláštních místních znaků. Průčelí je rozděleno kordonovými římsami do několika ploch, které jsou architektonicky členěny. Přízemí po úroveň hlavní římsy má po dvou oknech dvoukřídlových s ventilačkou vpravo a vlevo podle dveřního otvoru, umístěném na osu průčelí. Nad římsou je vyzděn štít, jehož střed vytváří pole vymezené dvěma pilastry, mezi nimiž jsou dvě okna ve štukových šambránách. Po stranách středního pole jsou vyzděna volutová křídla a celý štít končí půlkruhovým nástavcem. Sedlová střecha s dvorní polovalbou je pokryta pálenou falcovkou.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: pol. 19. st.
Popis: štítově orientovaný dům s barokizovaným štítem Přízemní budova volně stojící na návsi, svým štítem do veřejného prostoru. Dispozice je vytvářena na základě průběžné síně, probíhající stavením z návsi do dvora a nevykazuje žádných zvláštních místních znaků. Průčelí je rozděleno kordonovými římsami do několika ploch, které jsou architektonicky členěny. Přízemí po úroveň hlavní římsy má po dvou oknech dvoukřídlových s ventilačkou vpravo a vlevo podle dveřního otvoru, umístěném na osu průčelí. Nad římsou je vyzděn štít, jehož střed vytváří pole vymezené dvěma pilastry, mezi nimiž jsou dvě okna ve štukových šambránách. Po stranách středního pole jsou vyzděna volutová křídla a celý štít končí půlkruhovým nástavcem. Sedlová střecha s dvorní polovalbou je pokryta pálenou falcovkou.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, omítka, dřevo; krytina: falcovka