Nikolčice, dům čp. 58

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 70%

Určení: dům s hákovým dvorem Zemědělské stavení s obytným domem dlouhou stranou postaveným do návsi. Jeden štít domu je volný, jeden - levý - je přistaven k sousednímu domu. Dispozice vychází z umístění obydlí hospodáře v pravé větší části stavby a výměnku v levém rohu vedle průjezdu. Všechna okna do průčelí jsou dvoukřídlová s příčníkem a ventilačními křídly nad poutcem. Omítka je hladká vápenná, bílená v celé ploše nad podrovnávkou po hlavní římsu. Jemná kordonová římsička podtrhuje zvýšenou půdní nadezdívku s proraženými větracími otvory, opatřenými keramickou růžicí. Sedlová střecha s eternitem. Dvůr je obestavěn hospodářskými budovami po obou stranách a je střední zdí rozdělen na dvě části.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: 19. st.
Popis: dům s hákovým dvorem Zemědělské stavení s obytným domem dlouhou stranou postaveným do návsi. Jeden štít domu je volný, jeden - levý - je přistaven k sousednímu domu. Dispozice vychází z umístění obydlí hospodáře v pravé větší části stavby a výměnku v levém rohu vedle průjezdu. Všechna okna do průčelí jsou dvoukřídlová s příčníkem a ventilačními křídly nad poutcem. Omítka je hladká vápenná, bílená v celé ploše nad podrovnávkou po hlavní římsu. Jemná kordonová římsička podtrhuje zvýšenou půdní nadezdívku s proraženými větracími otvory, opatřenými keramickou růžicí. Sedlová střecha s eternitem. Dvůr je obestavěn hospodářskými budovami po obou stranách a je střední zdí rozdělen na dvě části.
Použitý materiál: nepálená cihla, pálená cihla, kámen, omítka a krytina: eternit