Dolní Věstonice, dům čp. 92

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 20%

Určení: okapově orientovaná usedlost s hákovým dvorem Zemědělská usedlost s parcelou zastavěnou obytným domem, delší stranou do ulice situovaným, na který je napojeno hospodářské křídlo sledující hranice parcely směrem do dvora. Přízemní stavení obytné má průchozí síň z ulice do dvora, z níž jsou přístupny obytné místnosti vlevo i vpravo. Ty mají ještě dochovaný trámový strop s profilovanými a olíčenými trámy a záklopem. Dvorní křídlo je výrazné arkádovou galerií probíhající podél celého traktu, její některé oblouky mají vyzděn parapet, tak jak to příslušný funkční prostor vyžadoval. Průčelí do ulice je omítnuto hladko omítkou rámovanou v nároží lesénami a pod římsou širokým vyhlazeným pásem. Okenní otvory i dveře jsou osazeny v štukových šambránách procházejících širokým pásem od nadpraží až po malovou podrovnávku. Nad okny jsou ještě malé obdélníkové průzory z půdního prostoru. Sedlová střecha je pokryta pálenou taškou.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: 19. st.
Popis: okapově orientovaná usedlost s hákovým dvorem Zemědělská usedlost s parcelou zastavěnou obytným domem, delší stranou do ulice situovaným, na který je napojeno hospodářské křídlo sledující hranice parcely směrem do dvora. Přízemní stavení obytné má průchozí síň z ulice do dvora, z níž jsou přístupny obytné místnosti vlevo i vpravo. Ty mají ještě dochovaný trámový strop s profilovanými a olíčenými trámy a záklopem. Dvorní křídlo je výrazné arkádovou galerií probíhající podél celého traktu, její některé oblouky mají vyzděn parapet, tak jak to příslušný funkční prostor vyžadoval. Průčelí do ulice je omítnuto hladko omítkou rámovanou v nároží lesénami a pod římsou širokým vyhlazeným pásem. Okenní otvory i dveře jsou osazeny v štukových šambránách procházejících širokým pásem od nadpraží až po malovou podrovnávku. Nad okny jsou ještě malé obdélníkové průzory z půdního prostoru. Sedlová střecha je pokryta pálenou taškou.
Použitý materiál: nepálená cihla, kámen, pálená cihla, dřevo; krytina: pálená taška
Podíl hlíny: 30%