Dolní Věstonice, dům čp. 9

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 50%

Určení: okapově orientovaná usedlost s hákovým dvorem; trojdílný přízemní dům okapově orientovaný, obdélného půdorysu s kolmo navazujícím dvorním traktem, konstrukčně tvořícím s obytnou částí jeden celek; dům na nízké vystupující podezdívce stojí v souvislé uliční řadě. Průčelí je na osu prolomeno pravoúhlým vchodem a 2+2 pravoúhlými dvoukřídlými okny, fasáda je členěna nárožními pilastry se štukovou rustikou, horní část lesen přechází v úzký pás kordonové římsy, nad níž je 5 obdélných vpadlin, profilovaná korunní římsa nese vysokou sedlovou střechu krytou bobrovkou; vlevo k domu přiléhá segmentově klenutý krytý vjezd do dvora s dřevěnými doukřídlými vraty, vnichž je vyříznuta branka pro pěší, sedlová střecha nad vjezdem je nižší než nad obytnou částí a je rovněž konstrukčně samostatná, což lze vysvětlit tím, že vjezd nebyl původně krytý; dům je dvoutraktový trojdílného typu s ústřední síní pokračující náspím, které sjednocuje dvě budovy dvorního traktu na obdélném půdorysu; síň je zaklenutá plackami mezi pasy, po stranách síně světnice, za nimi kuchyně a do hloubi hákového dvora navazuje podsklepená komora, letní kuchyně a chlév pro hovězí dobytek, chráněné náspím. Tato část náspí byla tvořena třemi pilíři, které nesly klenbu s výsečemi s vytaženými hřebínky.

Okres: Břeclav
Doba vzniku: přelom 18. a 19. st.
Popis: okapově orientovaná usedlost s hákovým dvorem; trojdílný přízemní dům okapově orientovaný, obdélného půdorysu s kolmo navazujícím dvorním traktem, konstrukčně tvořícím s obytnou částí jeden celek; dům na nízké vystupující podezdívce stojí v souvislé uliční řadě. Průčelí je na osu prolomeno pravoúhlým vchodem a 2+2 pravoúhlými dvoukřídlými okny, fasáda je členěna nárožními pilastry se štukovou rustikou, horní část lesen přechází v úzký pás kordonové římsy, nad níž je 5 obdélných vpadlin, profilovaná korunní římsa nese vysokou sedlovou střechu krytou bobrovkou; vlevo k domu přiléhá segmentově klenutý krytý vjezd do dvora s dřevěnými doukřídlými vraty, vnichž je vyříznuta branka pro pěší, sedlová střecha nad vjezdem je nižší než nad obytnou částí a je rovněž konstrukčně samostatná, což lze vysvětlit tím, že vjezd nebyl původně krytý; dům je dvoutraktový trojdílného typu s ústřední síní pokračující náspím, které sjednocuje dvě budovy dvorního traktu na obdélném půdorysu; síň je zaklenutá plackami mezi pasy, po stranách síně světnice, za nimi kuchyně a do hloubi hákového dvora navazuje podsklepená komora, letní kuchyně a chlév pro hovězí dobytek, chráněné náspím. Tato část náspí byla tvořena třemi pilíři, které nesly klenbu s výsečemi s vytaženými hřebínky.
Použitý materiál: nepálená a pálená cihla
Podíl hlíny: 20%