Dolní Věstonice, dům čp. 52

Okres: Břeclav, Ochrana: , Podíl hlíny: 30%

Určení: dům místního řemeslníka s arkádovou podsíní; dům úhlového půdorysu okapové orientace s mohutným jednopatrovým rizalitem s podloubím, na rizalit kolmo navazuje ustupující přízemní křídlo s klenutým vjezdem, fasáda tohoto křídla je prolomena dvěma pravoúhlými dvojitými okny; segmentově klenutý vjezd zbourán a bude rekonstruován do původní podoby; uliční rizalit je členěn podloubím neseným třemi sloupky s hladkým dříkem s entasí a oble profilovanou patkou i hlavicí, na hlavicích zbytky polychromie, nároží rizalitu bosována, v patře dvě pravoúhlá okna dvojitá, lichoběžníkový štít s podlomením a valbičkou prolomen jedním pravoúhlým oknem; boční fasády rizalitu prolomeny po 2 pravoúhlých oknech, křížové klenby v interiéru, vedle černé kuchyně habánská klenba, v přízemí odkryt původní vchod do sklepa u pravé zadní stěny rizalitu; ve dvoře arkádové náspí s krajními oblouky segmentově klenutými, střecha sedlová s valbičkou;

Okres: Břeclav
Doba vzniku: 17. st.
Popis: dům místního řemeslníka s arkádovou podsíní; dům úhlového půdorysu okapové orientace s mohutným jednopatrovým rizalitem s podloubím, na rizalit kolmo navazuje ustupující přízemní křídlo s klenutým vjezdem, fasáda tohoto křídla je prolomena dvěma pravoúhlými dvojitými okny; segmentově klenutý vjezd zbourán a bude rekonstruován do původní podoby; uliční rizalit je členěn podloubím neseným třemi sloupky s hladkým dříkem s entasí a oble profilovanou patkou i hlavicí, na hlavicích zbytky polychromie, nároží rizalitu bosována, v patře dvě pravoúhlá okna dvojitá, lichoběžníkový štít s podlomením a valbičkou prolomen jedním pravoúhlým oknem; boční fasády rizalitu prolomeny po 2 pravoúhlých oknech, křížové klenby v interiéru, vedle černé kuchyně habánská klenba, v přízemí odkryt původní vchod do sklepa u pravé zadní stěny rizalitu; ve dvoře arkádové náspí s krajními oblouky segmentově klenutými, střecha sedlová s valbičkou;
Použitý materiál: nakládaná hlína, nepálená cihla, pálená cihla, pískovec, omítka, keramická pálená krytina
Podíl hlíny: 50%