HLINĚNÉ SDÍLENÍ

Činnost sdružení > Akce

Jedná se o brněnskou akci směřovanou na širokou veřejnost, která se tradičně koná v prostorách Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 273/5. Akce je zaměřena na provádění hliněných staveb a konstrukcí. Rozsahem se jedná o blok krátkých přednášek primárně řemeslníků a firem pracujících s hlínou.

Kde

Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Kdy

7. 2. 2020 15.30 - 19.30

Jedná se o veřejnou a maximálně otevřenou akci, která je zaměřená nejenom na realizace hliněných staveb, ale její součástí je i informování o možnosti navštívit certifikované kurzy Poznej hlínu nebo získat kvalifikaci Zhotovitel hliněných staveb. Celá akce bude zakončena diskusí.

 Cílem je seznámit řemeslníky a širokou veřejnost s prováděním hliněných staveb. Jednotliví přednášející seznamují posluchače se svými hlinařskými projekty, způsoby řešení problémů na stavbě i s výsledky po provedení. Vstupné je dobrovolné a mezi posluchači v současnosti převažují hlavně zájemci o stavbu či opravu svých domů za pomoci hliněného stavebního materiálu. 

Spolupořadatelem akce je tradičně Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně a nad pátým ročníkem v roce 2020 převzal záštitu děkan Fakulty architektury, Ing. arch. MArch. Jan Kristek. Ph.D. 

Fotogalerie

Cena

7. 2. 2020 15.30 - 19.30