Výroční zasedání členského shromáždění SHS

Činnost sdružení > Akce

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 26.11.2021

Kde

restaurace Gingilla ( www.gingilla.cz ), Křížová 24, Brno a online

Kdy

26. 11. 2021 17.30 - 20.00

Vážení členové a přátelé SHS,

 

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek dne 26.11.2021 v restauraci Gingilla ( www.gingilla.cz ), Křížová 24, Brno od 17:30 hod (Výroční zasedání členského shromáždění). Pokud nám nebude dovoleno se shromáždit (COVID 19, protvrdíme týden předem) pak se schůze uskuteční formou online na tomto odkazu ZDE -členská schůze od 17:30 hod (Výroční zasedání členského shromáždění).  

Vítáni jsou všichni členové i eventuální zájemci o členství. Pořadatelé si vyhrazují právo některou část jednání zpřístupnit pouze členům SHS.

 

Pokud se někdo účastní online, schůzka proběhne následovně:

Kliknete na odkaz a dáte join meeting. V daný moment se ocitnete v tak zvaném waiting roomu. Tam já musím potvrdit Vaše připojení. Prosím buďte trpěliví někdy to chvilku trvá. Když se připojíte prosím o vypnutí mikrofonu. Ve čtvrtek 25.11. proběhne pro zájemce od 17:00 do 18:00 cvičné připojení a zkouška spojení na tomto odkazu: zkouška spojení

(pokud Vám termín nevyhovuje napište nastavíme individuální) V případně jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte emailem nebo telefonicky 604 208 111.

 

Program:


- Zpráva o činnosti SHS mezi členskými schůzemi.
- Zpráva o hospodaření SHS v roce 2020 stav v roce 2021 včetně vyúčtování již proběhlých akcí.
- Odsouhlasení roční závěrky sdružení.
- Seznámení se s výhledovými projekty a cíli SHS.
- Informace ohledně uznávání profesní kvalifikace "Zhotovitel hliněných staveb".
- Termíny kurzů a zkoušek ECVET a ZHS v roce 2022.
- Web SHS, Facebook
- Act Eco EU projekt
- Půjčka financí na překlenutí období do ukončení projektu ACT ECO.
- Zdravé domy 2022 , Hliněné sdílení 2022
- Platba členských příspěvků (pro ty, co prozatím nezaplatili převodem z účtu či jinak).
- Pokračování  zaměstnaneckého poměru administrativní pracovnice na DPP.
- Výuka hliněných staveb na VUT v Brně a Workshop (Kolumbárium)
- Hliněné konstrukce v učebnici pro SPŠ stavební
- Přírodní stavební materiály na FSv ČVUT
- Pravidelné online semináře
- Představení nových členů.
- Různé. Diskuse.


Pokud chcete přidat nějaký bod na program,napište nám.

Děkujeme.

 

Svou účast/neúčast prosím potvrďte emailem nebo telefonicky na 604 208 111. Návrhy a připomínky prosím zasílejte v odpovědi na adresu SHS ( info@hlina.info ). 

Cena

26. 11. 2021 17.30 - 20.00