Výroční zasedání členského shromáždění SHS

Činnost sdružení > Akce

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 27.11.2020 v restauraci Gingilla

Kde

restaurace Gingilla, Křížová 24, Brno

Kdy

27. 11. 2020 17.30 - 20.00

Vážení členové a přátelé SHS,

 

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 27.11.2020 v restauraci Gingilla ( www.gingilla.cz ), Křížová 24, Brno od 17:30 hod (Výroční zasedání členského shromáždění). Pokud nám nebude dovoleno se shromáždit (COVID 19, protvrdíme týden předem) pak se schůze uskuteční formou online.

Vítáni jsou všichni členové i eventuální zájemci o členství. Pořadatelé si vyhrazují právo některou část jednání zpřístupnit pouze členům SHS.

 

 

Program:

- Zpráva o činnosti SHS mezi členskými schůzemi.
- Zpráva o hospodaření SHS v roce 2019 stav v roce 2020 včetně vyúčtování již proběhlých akcí.
- Odsouhlasení roční závěrky sdružení.
- Seznámení se s výhledovými projekty a cíli SHS.
- Informace ohledně uznávání profesní kvalifikace "Zhotovitel hliněných staveb".
- Termíny kurzů a zkoušek ECVET a ZHS v roce 2021.
- Web SHS.
- Act Eco EU projekt
- Zdravé domy 2022 , Hliněné sdílení 2021
- Platba členských příspěvků (pro ty, co prozatím nezaplatili převodem z účtu či jinak).
- Pokračování zaměstnaneckého poměru administrativní pracovnice na DPP.
- Přijetí nových členů.
-"Tmavé fleky na omítkách"
- Různé. Diskuse.

Pokud chcete přidat nějaký bod na program,napište nám.

Děkujeme.

 

SHS každému přítomnému členu zaplatí jedno jídlo a jeden nápoj (max 200kč).


Svou účast/neúčast prosím potvrďte emailem nebo telefonicky na 604 208 111. Návrhy a připomínky prosím zasílejte v odpovědi na adresu SHS ( info@hlina.info ). Děkujeme.

Cena

27. 11. 2020 17.30 - 20.00