ZDRAVÉ DOMY 2020

Činnost sdružení > Akce

Konference má svou tradici již od roku 2005.K rozdělení na českou (každý sudý rok) a slovenskou (každý lichý rok) část došlo v roce 2015, do té doby byla konference pouze v ČR. Česká část konference se postupně vyvinula z obecné konference o přírodním a ekologickém stavění na prezentaci současného vědeckého a výzkumného vývoje v oblasti hliněných staveb a dává i výrazný prostor orgánům památkové péče, realizačním firmám a výrobcům hliněného materiálu. Jednodenní exkurze umožňuje návštěvníkům seznámit se s výstavbou nových hliněných staveb i s rekonstrukcemi historických památkových objektů. Každý lichý rok konferenci pořádají naši slovenští přátelé, kde je zaměřena více na praktické použití přírodních stavebních materiálů.

Kde

Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

Kdy

18. 9. 2020 08.00 - 19. 9. 2020 19.30

Zdravé domy 2020 / Healthy houses 2020 (18.9. - 19.9. 2020)

 

16. mezinárodní vědeckou konferenci Zdravé domy 2020.


Téma konference: Hliněný materiál v interiéru budov.
Místo konání konference: Fakulta architektury, VUT v Brně, Poříčí 273/5, Brno, Česká republika.
Registrace je závazná až po zaplacení konferenčního poplatku.
Konferenci pořádá Sdružení hliněného stavitelství z.s. a spolupořadatelem je Ústav stavitelství Fakulta architektury VUT v Brně. Čestnými spolupořadateli jsou Fakulta architektúry STU v Bratislave (SK) a sdružení ArTUR (SK). Nad akcí převzal záštitu děkan Fakulty architektury, VUT v Brně, Ing. arch. MArch. Jan Kristek. Ph.D.
Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
Odkaz na registraci článku (výzva k zaslání příspěvků): https://forms.gle/k893CirFwEErHuu27

 

The 16th International scientific conference Healthy houses 2020.


Conference theme: Earthen Material in Building Interiors.
Venue: Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Poříčí 273/5, Brno, Czech Republic.
Registration is mandatory only after the conference fee has been paid.
The conference is organized by the SHS and co-organizer is Institute of Civil Engineering, Faculty of Architecture, Brno University of Technology. The honorary co-organizers are the Faculty of Architecture of the Slovak University of Technology in Bratislava (SK) and the ArTUR Association (SK). The event is held under the auspices of the Dean of the Faculty of Architecture, Brno University of Technology, Ing. MArch. Jan Kristek. Ph.D.
Official language: Czech, Slovak, English
Article registration link (call for papers): https://forms.gle/k893CirFwEErHuu27

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena

  • 699.00 Kč, Posluchač bez příspěvku / Listener - 699 CZK (999 CZK na místě / on site)
  • 499.00 Kč, Člen SHS / Member of EAA - 499 CZK (799 CZK na místě / on site)
  • 0.00 Kč, Přednášející,Student,Sponzor,Organizátor / Contributor,Student,Sponzor,Organizer
  • 299.00 Kč, Exkurze / Excursion - 299 CZK (450 CZK na místě / on site)
  • 150.00 Kč, Sborník tištěný / Printed conference proceedings - 150 CZK (300 CZK na místě / on site)
  • 35.00 Kč, Sborník na CD / Conference proceedings on CD - 35 CZK (100 CZK na místě / on site)
  • 999.00 Kč, Vše v jednom / All in one - 999 CZK (1 499 CZK na místě / on site)
18. 9. 2020 08.00 - 19. 9. 2020 19.30