Zhotovitel hliněných staveb - dekoratér omítek (36-113-H)

Činnost sdružení > Zkoušky

Kvalifikační zkoušky se konají obvykle v určitém časovém odstupu po skončení rekvalifikačních kurzů podle dohody s absolventy kurzů, jejich absolvování však není pro vykonání zkoušky nutnou podmínkou.

Kde

Hostim 93, 671 54

Kdy

11. 10. 2020 08.00 - 18.00

Zkouší se celý obsah látky uvedený v hodnotícím standardu.

Cena

  • 9900.00 Kč,
  • 0.00 Kč, Cena zkoušek, které jsou spojeny s rekvalifikačními kurzy, je součástí ceny rekvalifikačních kurzů
11. 10. 2020 08.00 - 18.00