Nová přihláška / New Application Doplnění údajů v přihlášce / Change of Application

Výběr akce, na kterou se chcete přihlásit / Selection of Event:


Příjmení / Surname:Jméno / Name:Titul / Title:


Adresa (bydliště) / Address:


E-mail:Telefon / Phone:


Zaměstnavatel / Employer:


Platba / Payment:Měna / Currency:Datum platby / Payment Date:


Poznámka / Note:Heslo (vymyslete si) pro případné doplnění přihlášky / Password for later addition or change: