Sdružení hliněného stavitelství

2015

2014

2013

2012

2011

 

Kurz U2: Nanášení hliněných omítek. Konal se 16. - 17. října v Hostimi.

Obsah: Nanášení hliněných omítek. Druhy aplikace, podklady, druhy podkladů, přídržnost k podkladu, zlepšení přídržnosti. Jako host se účastnil Aleš Dorazil.

Lektoři: Jan Pospíšil, Ivana Žabičková

vsichni divky hosi michani

Kurz 1: Výroba hliněných omítek. Konal se 18. - 19. září v Hostimi.

Obsah: Příprava hliněné hrubé malty z lokálních zdrojů a z pytlovaných směsí. Jednotlivé složky malty, jejich vlastnosti, testy pro zjištění poměru mísení s pískem a organickými příměsemi, jílové minerály, druhy omítek. Pro zkoušky si účastníci mohli přivézt i vlastní hlínu. Jako host se účastnil Patrik Fojt.

Lektoři: Aleš Dorazil, Ivana Žabičková 

test1 rezan vzorky dum 

ZDRAVÉ DOMY 2010

6. ročník mezinárodní konference pořádané pod záštitou firmy Canabest.

Mezinárodní konference věnovaná přírodním stavebním materiálům a zdravému vnitřnímu prostředí se konala ve dnech 27. a 28. května 2010 v Brně. 

Konference měla za cíl umožnit v maximální míře přehled výrobků z přírodních stavebních materiálů na našem trhu, počínaje hliněnými pytlovanými omítkami přes výrobky ze dřeva k izolacím ze lnu, ovčí vlny, konopí, atd. Výstavky výrobků se zúčastnilo Závěrem byla uskutečněna půldenní exkurze.

Pozvánka s programem

Program 1. dne - přednášky 9:00 - 17:00

18:00 - 19:00 Členská schůze SHS - 1. část pro členy SHS, o.s. 

19:00 - 21:00 2. část členské schůze - Mimořádná přednáška pana Giskese o jeho životních zkušenostech s hlínou a výrobky z ní  

20:00 – 24:00 Společenský večer  na fakultě - připravili studenti FA VUT v Brně 

Program 2. dne - přednášky 8:00 - 11:30

Exkurze 12:00 - 18:00 do výrobny izolačních rohoží z konopí CANABEST v Poštorné u Břeclavi,

                              - do historických hliněných domů - kulturních památek v Lanžhotě,

                      - do vinného sklepa v Kobylí (energeticky úsporná stavba z hlíny, dřeva a rákosu). 

_________________________________________________________________________________________ 

Odborně metodický den, který 

Pořádal NPÚ ú.o.p. v Brně ve spolupráci se Sdružením hliněného stavitelství, o. s.
                              Hlína jako stavební materiál. Minulost, současnost, perspektivy.
 

18. března 2010 v 10:00 hod. v Moravském zemském muzeu (Ditrichštejnský palác, Zelný trh 299/6)
Program

______________________________________________________________________________________________________

2009

________________________________________________________________________________________

Přednáška na téma hliněného stavitelství ve Švýcarsku, kterou přednesli švýcarští hosté z IG Lehm Fachverband Schweiz (Swiss earth builders association), se konala dne 8. 10. v 17:00 na Fakultě architektury v místnosti č. 118.

"Earth Construction in Switzerland yesterday and today" presenting the following projects:

  • Puzzle of earth building impressions of the past 10 years
  • Earthen cube art-object in a bank in Zurich
  • Loadbearing strawbalehome Wahlen near Basel
  • Home in wooden construction, passiv-energy standard Dornach near Basel
  • Home in cob- and strawbale-construction Deitingen near Solothurn.

Hliněné omítky - teoreticko-praktická výuka je předmětem zpracovávaného projektu HlinArch, jehož cílem je rozšíření výuky do českých zemí, Slovenska a Slovinska. V jeho rámci proběhly dva workshopy k ověření vhodnosti této výuky pro naše zájemce. První mezinárodní workshop ve dnech 25. 9. - 27. 9. 2009 vedla paní Irmela Fromme z Německa, která byla členkou mezinárodního kolektivu, který výuku vypracoval. Účastníci byli především budoucí školitelé u nás a na Slovensku. Druhý workshop proběhl ve dnech 23. 10. - 25. 10. 2009 pod vedením I. Žabičkové a M. Navrátila. Účastníci kurzu byli zájemci ze stavebních firem, zástupci prodejců přírodních materiálů i laici, kteří hodlají hliněné omítky použít ve svých domech. Přiložené fotografie dokumentují průběh obou kurzů.

Workshop 1 (září 2009)

 

 vhodnost hliny valeckovytest jemneomitky hrubaomitkazkusebnivzorky
 chvileoddechu terkovani-murl sgrafita hotovo zaverecne hodnoceni

Workshop 2 (říjen 2009)

1testy2zkusebnivzorky3hrubaomitka4M5M

6M7dite8sgr9sgr10barevne

______________________________________________________________________________ 

GRUNDTVIG - kurz hliněných omítek reg. č. 09-LLP-IST-GRU-04 konaný v Německu spolkem obcí FAL e.V. ve dnech 24.7. až 31.7. byl zaměřen na výuku dekorativních omítek a na způsob výuky. Na přiložených fotografiích jsou uvedeny některé práce účastníků kurzu. Znalosti získané na kurzu budou uplatněny i u nás. 

zkoušky1zkoušky2sgr1u zdisgr2zkoušky3mod1sgr4ag

Ve spolupráci s FA VUT v Brně proběhla mezinárodní konference Zdravé domy 2009 spojená s výstavou, seminářem a dvěma exkurzemi. Konference proběhla mimo jiné v rámci udržitelnosti projektu OP RLZ "Hlína dnes".

Mezinárodní konference Zdravé domy 2009 spojená s výstavou se konala ve dnech 27. a 28. 5. 2009. Program shlédli účastníci od nás i ze zahraničí (z 8 zemí). Byl vydán sborník a CD.

Seminář  "Stavitelství z přírodních materiálů", který vedl prof. Gernot Minke proběhl v pátek 29. 5. 2009

Exkurze v ČR na výrobu lisovaných hliněných cihel moderní technologií (firma CLAYGAR Lužice), historické hliněné stavby (Rymice) proběhla 29.5. 2009.

Exkurze do Rakouska se konala v sobotu 30. 5. 2009

________________________________________________________________________________________

2008

_________________________________________________________________________________________ 

Proběhla zajímavá akce - výtvarná tvorba v hliněném materiálu  

Spolupráce s MAS Moravský kras:

Byly zajištěny přednášky 2 školeních, a to:

Výstavba nových energeticky úsporných domů (EÚD) a rekonstrukce stávajících objektů na EÚD dne       21. 11. 2008 (22. 11. 2008 exkurze) - program:

 8:00 -  9:00    Princip energeticky úsporného domu, kategorizace (Ing.arch. Petr Novák)
 9:00 - 10:00   Architektonické zásady navrhování (Ing.arch. Petr Novák)
10:00 - 12:00   Rekonstrukce stávajících objektů na EÚD (Doc.Ing. Ivana Žabičková, CSc.)
12:00 - 13:00   Oběd
13:00 - 14:00   Domy kryté zemí, zelené střechy (Doc.Ing. Ivana Žabičková, CSc.)
14:00 - 15:00   Vytápění, větrání v energeticky úsporných domech (Doc. Ing. Jiří Hirsch, CSc.)
15:00 - 16:00   Technické zařízení v energeticky úsporných domech (Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc.)
16:00 - 17:00   Příklady realizací (Ing. arch. Mojmír Hudec) 

Využití přírodních materiálů ve stavebnictví dne 17. 10. 2008 (18. 10. exkurze) - program:
 
 8:00 –  9:00   Proč používat pro stavby přírodní materiály, zásady navrhování (Doc. Ing. Ivana Žabičková)
 9:00 – 10:00  Přehled přírodních materiálů používaných ve stavebnictví (Doc. Ing. Ivana Žabičková)
10:00 – 11:00  Historie hliněných staveb ve světě a u nás (Ing. arch. Alena Karasová)
11:00 – 12:00  Zásady navrhování rekonstrukcí staveb z přírodních materiálů (Ing. arch. Alena Karasová)
 
12:00 – 13:00  Oběd
 
13:00 – 13:30  Průzkumy staveb z přírodních materiálů (Ing. arch. Alena Karasová)
13:30 – 15:30  Poruchy staveb, sanace, příklady z praxe (Doc. Ing. Ivana Žabičková)
15:30 -16:30  Příklady realizací (Ing. arch. Mojmír Hudec)                                                               16:00 – 17:00  Navrhování staveb z přírodních materiálů z hlediska Feng Shui (Ing. arch. Magda Holá)

Bližší podrobnosti, přihlášky:    Ing. Jozef Jančo, manažer, MAS Moravský kras o.s., tel. 739 042 933
www.spolekmoravskykras.cz
www.domaci-vyrobky.cz

V Bratislavě byl uskutečněn seminář Stavanie z prírodnych materiálov dne 15. 5. 2008 v 9-18 hod. na Fakultě architektury STU, Nám. Slobody 19, Bratislava. Na seminář byla zapůjčena výstava SHS Hlína dnes a byla přednesena přednáška o tomto projektu OP RLZ. Informace též na www.ozartur.sk  

_______________________________________________________________________________ 

2007

_______________________________________________________________________________________ 

Tom Rijven - zpracování hliněných materiálů - workshop proběhl v Hradčanech 12.-30.11. 2007. Jeho účelem bylo předat účastníkům zkušenosti s hliněným stavěním. Workshop byl zakončen půldenním seminářem.  ________________________________________________________________________________________ 

Seminář spojený s kurzem hliněného stavění

Od vepřovic k pasivním domům z přírodních materiálů

se konal 29. až 1. 7. 2007 v Brně a ve Křtinách. Program semináře


Mezinárodní konference ZDRAVÉ DOMY 2007 se konala ve dnech 21. a 22. 6. 2007 na FA VUT v Brně. Bližší údaje o konferenci jsou na Projekty - Hlína dnes.  


2006

________________________________________________________________________________________ 

TADELAKT - kurz marockého štuku

Datum a místo konání: 25.11.2006 Lažánky u Brna. Podrobnosti...


Hliněné omítky v minulosti a pro budoucnost

Workshop - kurz hliněných omítek proběhl 5.- 8. října 2006 v Lysovicích. Kurz pořádalo Sdružení hliněného stavitelství, firma RIGI a Hliněný dům Marka Vlčka. Workshop byl zaměřený na hliněné omítky tradiční hladké a strukturované, hliněné omítky novodobé z pytlovaných směsí, dále na ruční výrobu nepálených cihel (vepřovic) a další. Dále byly aplikovány rákosové tepelně izolační rohože na obvodové stěny a předvedeny střešní rákosové snopy s praktickou ukázkou a odborným výkladem Pavla Otáhala.

Praktickou část workshopu vedl Marek Vlček, který také představil omítkové směsi Klasik a Standard. Odbornou diskusi na téma Užití hliněných materiálů v dnešní době vedla doc. Ing. Ivana Žabičková, přednášku s názvem Tradiční technologie a venkovský dům přednesla PhDr. Věra Kovářů.

Účastníci kurzu na závěr vyjádřili přání opakovat podobné kurzy v pravidelných intervalech.


Mezinárodní konference

Přírodní materiály ve stavbách

se konala v Brně dne 15. 6. 2006 v rámci projektu INTEREG IIIA - Minulostí k budoucnosti - přírodní materiály v regionální stavební kultuře. Součástí konference byla exkurze a výstava Hliněné stavitelství spojen s prezentací firem.

Nositel projektu (pod registračním číslem v MONIT: CZ.04.4.84/1.2.00.1/0216):

Obec Rostěnice-Zvonovice, člen svazku obcí Větrník a člen MAS Společná cesta
Partner projektu:
Sdružení hliněného stavitelství, Poříčí 5, 639 00 Brno
VUT v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno
Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín


Mezinárodní konference

ZDRAVÉ DOMY 2006

s programem zásady navrhování, prostředí a energie pořádaná Sdružením hliněného stavitelství a Fakultou architektury VUT v Brně
se konala 16. 6. 2006 na FA VUT v Brně.


Stavba tradičního sporáku

17.-23.5.2006
samota "PRÁDELNA" pod hradem Veveří, Brno - Bystrc
Pozvánka


Použití slámy a hlíny v interiéru, modelování slaměné zídky a provádění hliněných omítek

27.-28.5.2006
LAŽÁNKY, Hospoda U Oratorů
Pozvánka


Exkurze do Rakouska 22.4.2006: Energeticky úsporné stavby s využitím hlíny a dalších přírodních materiálů

Program:
Pasivní dům z přírodních materiálů - sídlo firmy Natur&Lehm - Tattendorf:
Ekologická přestavba památkově chráněného domu - Krems:
Pasivní dřevěný rodinný dům s hliněnými omítkami - Ambach:


Workshop Moderní hliněné omítky - Lelekovice u Brna 10. 4. 2006

Hliněné omítky z produkce firmy Baumit byly aplikovány v interiéru nově budovaného objektu z přírodních materiálů na stěnu z nepálených cihel a na sádrokartonovou příčku

Výstava Nízkoenergetický dům

2.února.2006
Ostrov u Macochy
Pozvánka

2005

________________________________________________________________________________________ 

Mezinárodní vědecký seminář

ZDRAVÉ DOMY 2005

23. 11. 2005

Brno, Fakulta architektury

Workshop Stavění ze slámy

konal se 8. - 13.8.2005 v Lelekovicích u Brna

Týden permakultury pro ekologické vytápění

11. - 17.7. 2005

Brno
- historie a vývoj spalovacích zařízení, ekologie bydlení v souvislostech, ...
- hliněné pece pro domácnost, protiproudé akumulační pece finského typu, ...
- recyklované a přírodní materiály použitelné pro ekologickou výstavbu, ...
- související předpisy u nás, ...
ve spolupráci se Sdružením hliněného stavitelství pořádá Občanské sdružení PERMAKULTURA
Více informací na www.ekodum.cz/akce/pece-pozv1.php

Ekojarmark Olomouc

1. 5. 2005

Horní náměstí
Výstava ukázek využití hlíny pro stěny vnitřní i vnější
připravilo Sdružení hliněného stavitelství ve spolupráci s firmou RIGI Hradčany

 
Ekostavby Rakousko
22. - 23. 4. 2005
informace o exkurzi

Den Země na Hradě Veveří / Zdravá planeta

23. 4. 2005 10:00 - 24. 4. 2005 17:00
Ovčín středního hradu
Výstava ukázek využití hlíny pro stěny vnitřní i vnější
připravilo Sdružení hliněného stavitelství ve spolupráci s firmou RIGI Hradčany

 
2004_______________________________________________________________________________________ 

Kurz moderních hliněných omítek

1. část proběhla v sobotu dne 9. 10. 2004 v Hostimi (okres Znojmo)
Materiál z produkce rakouské firmy Natur&Lehm
Pod vedením arch. Dimova z Rakouska byly provedeny (obr. 1-3):
  • hrubé omítky na příčky z nových cihel (Keratherm, příčkovky)
  • hrubá omítka na příčku ze starých cihel plných pálených
  • osazení  rákosových rohoží na staré kamenné zdivo jako podklad pro hliněnou omítku
  • jemná omítka na příčku z plných pálených cihel.
2. část kurzu proběhne na jaře – termín bude včas oznámen.

Křtiny - kurz hliněných omítek

Ve dnech 17. - 18. 7. 2004 proběhl v Horním Mlýně ve Křtinách kurz, při kterém byly hliněné omítky prováděné tradičním způsobem na podklad zděný z cihel pálených, z vepřovic, podklad dřevěný a slaměný.

<<< květen 2020 >>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

AKTUALITY