Sdružení hliněného stavitelství

Mapa hliněných domů

Zdroje dat: RSS | KML | KMZ | Google sitemap

Vyhledávání


Probíhá nahrávání mapy...

Štítary, dům čp. 49

ID: 327
Okres: Znojmo
Ochrana: kulturní památka
Doba vzniku: konec 18. st.
Popis: venkovská usedlost

Jedná se o zemědělskou usedlost hákového půdorysu, která je součástí řadové zástavby okolo návsi. Skládá se z hlavního obytného stavení (okapově orientovaného k návsi) a v linii uliční čáry navazující vjezdové brány do dvora a severozápadního dvorního křídla. 2 na sebe navazující stodoly, uzavírajících areál na jihozápadní straně, zanikly v r. 2000. Hlavní obytné stavení má obdélníkový půdorys, je přízemní, zastřešené sedlovou střechou s valbami a s orientací hřebene ve směru SZ-JV. Hlavní obytné stavení je zděné převážně z kamenného zdiva. Severovýchodní průčelí je šestiosé, okna jsou špaletová šestitabulková a jsou lemována šambránami s ušima, majícími plasticky předstupující obvodovou lištu a štukový klenák uprostřed nadpraží. Nároží severovýchodní fasády je zdobeno jednoduchou plastickou bosáží. Navazující vjezdová brána do dvora má přímé nadpraží. Obytné stavení pravděpodobně prošlo složitějším vývojem, na jehož počátku stál štítově orientovaný dům z něhož zůstala v současném obytném stavení zachována místnost zaklenutá křížovou klenbou v severozápadní třetině domu. K ní z jihovýchodní strany přilehlý střední příčný trakt je zaklenutý valenou klenbou s pětibodými lunetami a vpadlým bohatě tvarovaným zrcadlem ve vrcholu. Další příčný trakt je plochostropý a při jihovýchodním nároží uzavírá dispozici příčný trakt zaklenutý valenou klenbou s pětibokými lunetami. Dvorní křídlo pravděpodobně ve své severovýchodní části ukrývá rovněž zbytky původního štítově orientovaného domu. Jde především o síň, zaklenutou křížovou klenbou a osvětlenou malým okénkem a komoru, zaklenutou valenou klenbou. Před síň bylo do dvora později přistavěno zádveří, zaklenuté valenou klenbou s lunetami a otevřené obloukem do dvora (dnes uzavřeno prosklenými dveřmi). Další prostory dvorního křídla sloužily již k hospodářským účelům. Jedná se o tři chlévy, z nichž nejstarší, stavebně navazující na komoru, je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Druhý chlév pochází z poloviny 19. století a je zaklenutý čtyřmi poli české placky, nesenými středním sloupem čtvercového půdorysu. Třetí chlév pochází až z období po roce 1900 a má strop z I nosníků a segmentových cihelných kleneb. Dvorní křídlo uzavírá patrový špýchar. Na rozdíl od ostatních fasád dvorního křídla, které jsou hladké a bíle olíčené, je jeho jihovýchodní fasáda zdobena plastickými prvky. Tato fasáda je trojosá, přičemz v patře jso tři elipsovitá okna a v přízemí střední vstup a dvě postranní okénka tvaru obdélníka na ležato. Všechny tyto otvory mají šambrány s ušima a s vystupující obvodovou lištou. Plocha jednotlivých pater je na fasádě vyznačena pomocí lesenových rámů. Zdivo objektů dvorního křídla je kamenné, u novějších částí rovněž cihelné. Areál původně uzavírala dvojice mohutných příčně průjezdných stodol, navazujících na konci dvora usedlosti kolmo na dvorní křídlo. Do dnešního dne zůstaly zachovány pouze zbytky obvodového zdiva z kamenného a cihelného zdiva. V původním rozsahu existuje pouze severozápadní štítová stěna. Střešní krytinou všech částí usedlosti je keramická taška bobrovka.
Historie: úpravy v 19. a 20. st.
Použitý materiál: kámen, cihla nepálená

<<< květen 2020 >>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

AKTUALITY